Utbildningar

Fakta
Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och dess tillämpningar
Rekommendationer: Grundläggande förståelse och kunskap inom naturvetenskap och teknisk bakgrund
Förkunskapskrav: Inga

Beskrivning och innehåll
En endagskurs för kunder som använder enklare kameror.
Innehåll: Grunderna i termografi, grunderna i emissivitet och reflekterad synbar temperatur, introduktion till elektriska och industriella inspektioner, kamerahantering, programinstallation och -test. Kursen omfattar ca 2 timmar övning på minst 3 laborationer: emissivitet och T_refl, inverkan av mätningsvinkel, inverkan av objektets storlek på mätningen.

Introduktion till byggtermografi
Fakta
Tidslängd: 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och dess byggtillämpningar
Rekommendationer: Intresse för tekniken och des tillämpningar
Förkunskapskrav: Inga

Beskrivning och innehåll
Kursen innehåller en allmän introduktion till IR-termografi och en översikt av den specifika användningen för inspektion av byggnader. Den syftar till att ge tips på hur du bäst använder din kamera.


Introduktion till Elektrisk termografi
Fakta
Tidslängd: 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och dess byggtillämpningar
Rekommendationer: Intresse för tekniken och des tillämpningar
Förkunskapskrav: Inga

Beskrivning och innehåll
Kursen innehåller en allmän introduktion till IR-termografi och en översikt av den specifika användningen för inspektion av elsystem. Den syftar till att ge tips på hur du bäst använder din kamera.

Fakta
Tidslängd: 40 timmar
Prov: Ja, examination
Målgrupp: användare med någon vana
Rekommendationer: Förmåga att kunna hantera grundläggande matematiska ekvationer
Förkunskapskrav: Känna till grundläggande hantering av infraröd kamera och ha rekommenderad erfarenhet inom termografi enligt gällande stanarder

Beskrivning och innehåll
Kursen förbereder dig för kvalificering som certifierad termograför i kategori 1. Du lär dig grunderna i infraröd teknik, hur man använder kameran under olika förhållanden och för olika ändamål, hur man gör en lämplig bedömning av mätsituationen på fältet och identifiera potentiella felkällor. Du kommer att kunna utföra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer och rapportera resultatet av denna inspektion.

Fakta
Tidslängd: 40 timmar
Prov: Ja, examination
Målgrupp: yrkesanvändare
Rekommendationer: Förmåga att kunna hantera grundläggande matematiska ekvationer
Förkunskapskrav: Giltigt intyg för termografikurs Nivå 1, rekommenderad erfarenhet inom termografi enligt gällande standarder, och förberedd fallstudie som ska presenteras på nivå 2-kursen och överlämnas för kvalificering i slutet på kursen.

Beskrivning och innehåll
Kursen förbereder dig för kvalificering som certifierad termograför i kategori 2. Du lär dig om ämnen inom infraröd termografi för att såväl fördjupa som bredde din kunskap om infraröd fysik, värmevetenskap, infraröd mätutrustning och dess tillämpning. Som termograför på nivå 2 ger du vägledning till personal i kategori 1 inom områden som utrustningsval, teknik, begränsningar, dataanalys, avhjälpande åtgärder och rapportering.

BTG Nordic erbjuder nu en rad olika introduktionskurser och utbildningar inom termografi på plats. Specifiera vad för typ av utbildning ni är intresserade av, kontakta oss för att ta reda på mer!

Visa alla tillfällen