Värmekameror i medicinsktsyfte

Diagnostiskt verktyg

Användning av termografi inom det medicinska området är beprövad men okänd teknik. Termografi med hjälp av FLIRs värmekameror erbjuder ett av de mest effektiva teknikerna att studera en visuell bild av hudtemperaturen i realtid.  Det är en noggran, kvantifierbar och beröringsfri diagnostisk teknik som gör det möjligt att observera temperaturförändringar i hudens yttemperatur.Blodflödet kan enkelt observeras med hjälp av en IR-kamera efter akupunktur.De högpresterande värmekamerorna detekterar temperaturskillnaderna som uppstår på grund av den varierande blodtillförseln och aktiviteten under huden. Den detaljrika bilden kan sedan avslöja defekter hos en patient, exempelvis kan varma knölar vara en infektion eller en tumör i ett tidigt stadium. Det diagnostiska verktyget kan tillämpas för en mängd kliniska och experimentella situationer, allt från sjukdomar i nervsystemet, bröstcancerundersökningar och smärtsyndorm till öppen hjärtkirurgi.

Elektrisk termografi 
Elleverantörer runt om i världen använder värmekamera för att hitta problem eller upptäcka överhettningar innan de förvandlas till dyrbara fel och driftstopp eller farliga elbränder.

Byggnadstermografi
Byggnader kan skannas snabbt och utförligt med en värmekamera. Värmekameran identifierar problemområden som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat.

Utbildningssyfte
FLIR:s värmekameror används i universitetslaboratorier där avancerad akademisk och tillämpad forskning pågår i ett brett spektrum av discipliner.

Medicinsktsyfte
FLIR värmekameror är marknadens ledande val inom kliniska undersökningar, veterinärmedicin och medicinsk forskning tack vare dess noggrannhet, användarvänlighet samt tillförlitlighet.