Elektrisk termografi

Termografi för elinstallatörer

Elinstallatörer är medvetna om värdet av att ha rätt verktyg tillgängligt för det aktuella jobbet. FLIR erbjuder ett brett utbud av lösningar som hjälper dig förbättra effektiviteten, noggrannheten och säkerheten i ditt arbete.

I fabriker, kontorsbyggnader, sjukhus eller hotell gör en värmekamera omedelbart överhettningar synliga i en tydlig värmebild. Du kan skanna elskåp och komponenter och inspektera mängder av kablar och anslutningar för att omedelbart få en bild av potentiella problem. Upptäck problemområdet och reparera det innan verkliga problem uppstår.
Mät temperatur beröringsfritt

Med en värmekamera kan du mäta ett objekts temperatur på behörigt säkerhetsavstånd från objektet. Med hårkors- eller areafunktionen kan du mäta ett punktvärde eller max- eller minimivärde. Upptäck de mest skilda elektriska problem omedelbart genom att se dem i en värmebild.

Oavsett om det är en lätt och smidig värmekamera avsedd att hänga i verktygsbältet eller en avancerad värmekamera med hög upplösning kan en värmekamera ge dig de konkurrensfördelar du behöver på dagens marknad.

Termografi för elkraftindustrin

För elleverantörer får det inte förekomma några driftstopp. Det är därför termografi har blivit kärnan i programmen för förebyggande underhåll för elleverantörer runt om i världen. Elleverantörer förlitar sig på termografi för att undvika dyrbara driftstopp i kraftverk, överföring och distribution eftersom värmekameror kan hitta oegentligheter innan problemet leder till att tjänsten påverkas.
Termografi för konsulter och serviceföretag

Konsultfirmornas huvudsakliga kunder för elektriska och mekaniska tillämpningar är antingen elleverantörer eller tillverkningsindustrin. Användningsområdena är därför desamma som för dessa kategorier.

För en konsultfirma är det viktigt att ha en lösning som gör det möjligt att hantera många olika applikationer.FLIR har långsiktiga samarbeten med många konsultfirmor och serviceföretag och erbjuder ett komplett utbud av kameror med hög flexibilitet för alla typer av tillämpningar.

Serviceföretag har insett att högpresterande kameror med bästa möjliga bildkvalitet ökar värdet av deras inspektionsrapporter och genererar fler uppdrag.

Termografi för tillverkningsindustrin

I tillverkningsanläggningar används värmekameror för att inspektera produktionsutrustning och komponenter såväl som
det kompletta elsystemet.

En värmebild med exakt temperaturdata ger underhållsexperten viktig information om det inspekterade objektets tillstånd. Inspektioner utförs medan tillverkningsprocessen är i full gång. I många fall kan användning av en värmekamera hjälpa till att optimera själva tillverkningsprocessen.Verkliga applikationer

Rätt kamera för ditt användningsområde

 • i-serien perfekt för enstaka IR inspektioner och okomplicerad rapportering

  • Perfekt för en snabb översiktlig skanning och säkerhetskontroll
  • God ersättare till din trogne IR-termometer
  • Robust, prisvärd och användarvänlig

 • E-serien för en mer frekvent användning inom inspektioner och rapportering

  • Högre upplösningar och ökad detaljrikedom
  • IR + synlig bilddokumentation
  • FLIR Wi-Fi app för ökad bekvämlighet

 • T-serien för en hög efterfrågan av IR-tjänster och detaljerad rapportering

  • Tar superba bilder från alla vinklar
  • God avbildning av små objekt med hög temperatur
  • Högpresterande och funktionsrikElektriska och mekaniska applikationer:
  • Elektrisk - Hitta dolda problemkällor snabbt, utför reparationer i tid, förebygg oplanerade driftstopp och förbättra säkerheten vid anläggningen.
  • Mekanisk - Upptäck överhettade lagringar, kopplingar och andra komponenter innan de sätter stopp för din verksamhet eller skapar säkerhetsrisker.
  • Elkraftindustrin - Skanna stora områden och hundratals anslutningar snabbt och effektivt för att förhindra oväntade driftstörningar och förlorade intäkter.
  • Takläggning - Finn problemområden på anläggningens tak, och åtgärda problemet innan det utvecklas till en säkerhetsrisk och ett kostsamt ingrepp.
  • Bygginspektion - Även små områden av fuktintrång kan vara lätta att upptäcka med en värmekamera. Leta upp och reparera dolda vattenskador innan det utvecklas till en dyrbar åtgärd.
  • Energiförlust- Upptäck bristande isolering, felaktiga VVS-system och andra problemområden som slösar både energi och pengar.

Elektrisk termografi 
Elleverantörer runt om i världen använder värmekamera för att hitta problem eller upptäcka överhettningar innan de förvandlas till dyrbara fel och driftstopp eller farliga elbränder.

Byggnadstermografi
Byggnader kan skannas snabbt och utförligt med en värmekamera. Värmekameran identifierar problemområden som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat.

Utbildningssyfte
FLIR:s värmekameror används i universitetslaboratorier där avancerad akademisk och tillämpad forskning pågår i ett brett spektrum av discipliner.

Medicinsktsyfte
FLIR värmekameror är marknadens ledande val inom kliniska undersökningar, veterinärmedicin och medicinsk forskning tack vare dess noggrannhet, användarvänlighet samt tillförlitlighet.