Byggnadstermografi

Att använda värmekamera för byggapplikationer
Byggnadsinspektion med hjälp av värmekamera är en kraftfull och  icke-förstörande metod för övervakning och tillståndskontroll av byggnader. Termografi har utvecklats till ett värdefullt diagnosverktyg för bygginspektioner. En värmekamera kan identifiera problem i ett  tidigt skede, vilket gör det möjligt att korrigera fel innan de blivit allvarliga och kostsamma att reparera.

Värmekameror är det perfekta verktyget för att lokalisera och identifiera byggfel eftersom de gör det osynliga synligt. På en värmebild sticker felet verkligen ut. En värmekamera är det enda verktyget som ger dig en helhetsbild.

En värmebild som inkluderar noggrann temperaturdata ger byggexperter viktig information om tillståndet hos isoleringen, fuktangrepp, mögel, elektriska fel, förekomsten av köldbryggor och tillståndet hos HVAC-systemet. En värmekamera är så mångsidig och användbar att det är omöjligt att räkna upp alla användningsområden. Nya och innovativa sätt att använda tekniken utvecklas varje dag.


Värmekameror är det perfekta verktyget för att lokalisera och identifiera byggfel eftersom de gör det osynliga synligt. På en värmebild sticker felet verkligen ut. En värmekamera är det enda verktyget som ger dig en helhetsbild.

En värmebild som inkluderar noggrann temperaturdata ger byggexperter viktig information om tillståndet hos isoleringen, fuktangrepp, mögel, elektriska fel, förekomsten av köldbryggor och tillståndet hos HVAC-systemet.Upptäck problem snabbare

Bristfällig isolering, fukt, läckor i byggnadens klimatskal medför höga kostnader för ägare av kommersiella fastigheter och bostadshus. En värmekamera kan hjälpa dig att snabbt se var energieffektiviteten kan förbättras.

 Värmebilden visar isoleringsproblem på en husfasad som orsakar allvarliga energiförluster.

FLIR-kameror gör det enkelt att förbättra energieffektiviteten och utföra begränsade reparationer som stör verksamheten så litet som möjligt.FLIR:s värmekameror visar dig omedelbart vad som är vått och vad som är torrt. Värmekameror kan hjälpa till att hitta problemkällor utan stora ingrepp. FLIR:s värmekameror är favoriter bland byggexperter för snabb, tillförlitlig och exakt bygganalys av alla typer av byggnadsproblem. FLIR erbjuder också utbildning i bygganalys med värmekamera.


Termografi för energibesiktningar och bostadsinspektioner

Lufttäthetsinspektioner och inspektion med värmekamera är viktiga kvalitetskontroller vid nybyggnation eller renovering. Värmeförluster i byggnader kan stå för upp till 50 % av den totala energikonsumtionen och uppstår genom luftläckage i skorstenar, på vindar, i väggventiler samt dåligt förseglade fönster och dörrar etc.

Alla nya byggnader måste uppfylla lufttäthetskrav enligt gällande byggregler. Genom att reducera luftläckage kan du skapa bättre komfort i byggnaden. Byggnaden kan dessutom värmas effektivare vilket spar både energi och pengar.Upptäckt och visualisering av in- och utläckande luft

Tillräcklig luftcirkulation är nödvändig för de boendes hälsa och välbefinnande, men de flesta byggnader har mycket högre luftcirkulation än vad som är nödvändigt. Grundorsaken är ofta dålig utformning och/eller konstruktion som gör att luft läcker in i eller ut från byggnaden. Läckagets väg är ofta komplicerad och utan värmebilder är den extremt svårt att visualisera. Med en värmebild går det lätt att identifiera och åtgärda problemområden för att stoppa energiförlusten omedelbart.Förbättrad energieffektivitet

Tack vare förmågan att identifiera områden med energiförluster har värmekameran blivit ett uppskattat verktyg för att identifiera problem i samband med energiförluster, bristfällig isolering, ineffektiva värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, vattenskador på tak och mycket mera. En värmekamera identifierar värmemönster som inte är synliga för det mänskliga ögat. Värmebilder visar snabbt luftläckage i en byggnad och dess mätdata kan enkelt sammanställas i en rapport.

Professionella besiktningsmän och bygginspektörer använder den senaste tekniken från FLIR för att utföra energigranskningar av hem och byggnader för att förbättra energieffektiviteten och på så vis sänka energikostnaderna.


Termografi för inspektion av värme, ventilation, luftkonditionering och rör

För att maximera energieffektiviteten för ett hus måste en metod som tar hänsyn till hela byggnaden användas. Inomhusmiljön kan påverkas av bristfällig isolering, dåligt isolerade fönster och dörrar, undermålig eller dåligt isolerade ventilationstrummor, läckande rör eller andra rörproblem relaterade till värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.


Se helheten

En värmekamera är ett praktiskt verktyg som hjälper byggproffs att se helheten. Med FLIR:s värmekameror för byggare är det enkelt att skanna en hel byggnad och se sambandet mellan värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, klimatskalet och problem med rörledningar.FLIR:s värmekameror ger dig avancerade funktioner som hjälper dig att se hur, när och var energibesparande lösningar kan implementeras. Från att fastställa isoleringseffektivitet till att diagnostisera felaktigt installerade ventilationskanaler kan en FLIR-värmekamera underlätta ditt arbete från början till slut.

FLIR värmekameror - anpassad för byggnadstermografi

Värmekameror från FLIR kan hjälpa dig att hitta dolda bristfälliga byggnadsområden snabbare än någon annan teknik på marknaden. FLIR ger dig även möjligheten att redovisa kundanpassade rapporter, för att motivera och validera kvaliteten på reparationsarbeten.


 • i-serien perfekt för enstaka IR inspektioner och okomplicerad rapportering

  • Prisvärd och användarvänlig för alla tillämpningar
  • RESNET-standard i7 för energiundersökningar
  • Robusthet som du kan lita på

 • E-serien för en mer frekvent användning inom inspektioner och rapportering

  • Högre upplösningar och ökad detaljrikedom
  • IR + synlig bilddokumentation
  • FLIR appar för snabb kommunikation

 • T-serien för en hög efterfrågan av IR-tjänster och detaljerad rapportering

  • Tar superba bilder från alla vinklar
  • Högsta bilddetaljer för en utmärkt dokumentation
  • Högpresterande och funktionsrik


Applikation inom byggnadsinspektion:
  • Bristfällig isolering - Upptäck dåligt isolerade områden genom att jämföra skillnaden gentemot omgivningen.
  • Vattenskada - Hitta och reparera dolda vattenskador omgående, innan små problem utvecklas till kostsamma åtgärder. Se även till att dokumentera bevis på dina reparationer.
  • Luftläckage - Identifiera infiltration runt fönster, dörrar och andra strukturer. Täta till områdena och spara både energi och pengar.
  • Elektriska problem - Att hitta dolda elektriska problem är enkelt med FLIR, efter identifiering kan du vidta snabba åtgärder för att lösa dem.
  • VVS problem - Upptäck läckande rörledningar och felsök luftkonditionering och uppvärmningssystemen för att maximera energieffektiviteten.
  • Fukt och mögel - Uppmärksamma temperaturskillnader för att avslöja dolda läckor, som annars kan leda till kostsamma skador och omfattande hälsoproblem.Välj ett annat användningsområde

Elektrisk termografi
Elleverantörer runt om i världen använder värmekamera för att hitta problem eller upptäcka överhettningar innan de förvandlas till dyrbara fel och driftstopp eller farliga elbränder.

Byggnadstermografi
Byggnader kan skannas snabbt och utförligt med en värmekamera. Värmekameran identifierar problemområden som inte kan upptäckas av det mänskliga ögat.

Utbildningssyfte
FLIR:s värmekameror används i universitetslaboratorier där avancerad akademisk och tillämpad forskning pågår i ett brett spektrum av discipliner.

Medicinsktsyfte
FLIR värmekameror är marknadens ledande val inom kliniska undersökningar, veterinärmedicin och medicinsk forskning tack vare dess noggrannhet, användarvänlighet samt tillförlitlighet.