FanTestic Pro

Offert/qoute

Blower Door programvaran, FanTestic Pro, för automatiserad fläktdrift, datainsamling och rapportering. En utökad uppsättning branschledande verktyg för att generera mer omfattande forskningsrapporter och rapporter från täthetsanalyser enligt EN13829 standard.

Art. nr. FNTP10xv. Kategorier: , .

Produktbeskrivning

Med FanTestic Pro kan du registrera och beräkna avläsningar från fläktar samt handterminaler vid täthetsanalyser av exempelvis byggnader. I kombination med den digitala handterminalen, styr programmet automatisk fläktens drift enligt en rad olika tillgängliga standardprotokoll. Efter datainsamlingen genererar programvaran en rapport med de uppmätta resultaten, i enlighet med standardprotokoll.