EXTECH MO297 FUKTMÄTARE- med METERLINK

 MO297: Pinless Moisture Psychrometermed IR Termometer och Bluetooth MeterLink™

8-in-1 Meter med Minne, In-byggd IR Termometer och trådlös kapacitet
 
Funktioner: 
 • Anger snabbt vatten halten i material med Pinless teknik utan att skada ytan
 • Remote Pin-typ probe (MO290-P ingår) tillåter avläsning för fukt (3ft/0.9m kabellängd)
 • Lagra manuellt / hämta upp till 20 märkta avläsningar
 • Fungerar på flera träslag och annat byggmaterial
 • Lätt att läsa, stor dubbel display med automatisk bakgrunds belysning
 • Visar samtidigt fukt värde av trä eller material som testas, luft temperatur, IR temperatur eller luft fuktighet
 • Pinless mäter djup till 0,75 "(19 mm) under ytan
 • Programmerbar hög / låg fukt och luft fuktighets alarm
 • Designad med en patenterad IR krets för att mäta beröringsfri yttemperatur, 08:01 avstånd till mätpunkts förhållandet med 0,95 fast emissivitet
 • Inbyggd Fukt/temperatur givare mäter den relativa fuktigheten, luft temperatur samt korn per pound (GPP) / (g / kg), Daggpunkt (DP), ångtryck, och kondens punkt
 • Snabbt Analogt stapeldiagram, min / max och Data Hold, automatisk avstängning och indikering
 • MeterLink ™ Bluetooth-sändare sänder trådlöst fukt och luftfuktighet för valda FLIR värmekameror IR-kameror för att införliva mätar avläsningar med värmebilder
 • Komplett med pin fukt sond med kabel, 9V batteri och väska
 
Features:
 
 • Quickly indicates the moisture content of materials with Pinless technology without damaging the surface
 • Remote Pin-type probe (MO290-P included) allows for contact moisture readings (3ft/0.9m cable length)
 • Manually store/recall up to 20 labeled readings
 • Works on multiple wood types and other building materials
 • Easy to read, large dual display with automatic backlight feature
 • Simultaneously displays moisture value of wood or material being tested, Air Temperature, IR Temperature, or Humidity
 • Pinless measurement depth to 0.75" (19mm) below the surface
 • Programmable high/low Moisture and Humidity alarms
 • Designed with a patented IR circuit to measure non-contact surface temperature; 8:1 distance to spot ratio with 0.95 fixed emissivity
 • Built-in Humidity/Temperature probe measures Relative Humidity, Air Temperature plus Grains Per Pound (GPP)/(g/kg), Dew Point (DP), Vapor Pressure, and condensation point
 • Fast Analog Bargraph, Min/Max and Data Hold, Auto power off and low battery indication
 • MeterLink™ Bluetooth transmitter wirelessly transmits moisture and humidity data to selected FLIR thermal imaging IR cameras to incorporate meter readings with thermal images
 • Complete with pin moisture probe with cable, 9V battery and case
 
 
 
 
 
 
 
 

Sign in  |  Recent Site Activity  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Powered by Google Sites